Organizing Team

Organizing Secretary

Dr. (Col.) Mahender Kumar
Dean and Proctor, IIHMR University

Faculty Team

Administration Team

Coordination Team

IT and Online Support Team

Promotion and Design Support Team

Dr. Anoop Khanna Mr. Hem K. Bhargava Ms. Kirti Agarwal Mr. Hitendra Singh Rathore Mr. Gulshan Sehgal
Dr. Gautam Sadhu Mr. Arpit Gupta Ms. Akansha Gupta Ms. Shivani Arora Mr. Sundeep Singh
Dr. Tripti Bisawa Mr. Ashok Mathur Mr. Rakesh Kumar Sharma Mr. Pranyaj Kumar Kushwaha
Dr. Sandesh Kumar
Dr. Saurabh Kumar
Dr. Surya Prakash
Dr. Piyusha Majumdar